powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Savaş arabası (17894 views - History & Epochal Times)

Savaş arabası; geçmişte savaşlarda kullanılan, çoğunlukla iki tekerli ve üstü açık at arabası. Genellikle bir veya iki askerin ayakta seyahat ederek savaştığı, hafif ve hızlı araçlardır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Savaş arabası

Savaş arabası

Savaş arabası; geçmişte savaşlarda kullanılan, çoğunlukla iki tekerli ve üstü açık at arabası.[1] Genellikle bir veya iki askerin ayakta seyahat ederek savaştığı, hafif ve hızlı araçlardır.

Tarihçe

Savaş arabaları MÖ 3000 yıllarında Mezopotamya'da ortaya çıktı.[2] Sümer kentleri Ur ve Tutub'daki bazı savaş anıtlarında yekpare tekerli, tahta gövdeli, deri kaplamalı araçlar görülür.[2] Benzer araçlar önceleri muhtemelen kraliyet cenaze törenlerinde kullanılırken zamanla savaş ve av amacıyla kullanılmaya başlandı. En erken örneklerinde öküzlerin boyunduruğuna iliştirilmiş sabit dingiller görülür. Araba kısmı ise ön ve yan panellerle üç taraftan kapatılmış şekildedir. Mezopotamya savaş arabalarında bir sürücü ve bir mızraklı asker bulunuyordu, ancak muhtemelen bu araçların üzerinden savaşılmamıştır.[2]

İlk savaş arabaları dört tekerli iken zamanla manevra kabiliyeti daha yüksek olan iki tekerliler kullanılmaya başlandı.[2] Parmaklıklı hafif tekerlerin icadı ve öküz yerine ikili ve dörtlü eşeklerin kullanılması ile arabaların sürati önemli oranda arttı. MÖ 2000 yıllarında savaş arabalarında atların kullanılmaya başlanması ile antik dünyada daha önce benzeri görülmemiş şekilde mobilize ordular ortaya çıktı.[2] Mısır'da Hiksosların, Anadolu'da Hititlerin, Kuzey Hindistan'da Aryanların ve Yunanistan'da Mikenlerin kazandığı zaferlerde savaş arabaları önemli rol oynadı.[2] MÖ 1435 yılında Antik Mısırlılar savaş arabalarını kullanmaya başladı ve aynı yüzyılın sonunda dört parmaklıklı tekerlere sahip hafif savaş arabaları tüm Levant bölgesinde yaygınlaşarak Girit'e ve Güney Avrupa'ya ulaştı.[2]

Kaynakça

  1. ^ "chariot." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. ^ a b c d e f g "chariot." Britannica.com. Erişim: 1 Ocak 2015


This article uses material from the Wikipedia article "Savaş arabası", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age