powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kırılma (fizik) (10579 views - Basics)

Kırılma, fizikte sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ışığın ortamların kırıcılık indislerine nispetle yön değiştirmesine verilen addır. Mesela hava ortamında yol alan ışık ışınları su ortamına geçerken normalle belli bir açı yapacak şekilde yön değiştirir, yani kırılır. Kırılma kurallarına göre çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçen ışık, yüzey normalinden uzaklaşacak şekilde kırılır. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışığın kırılması normal çizgisine yaklaşacak şekilde olur. Işığın bir ortamdan diğerine geçerken kaç derecede kırılacağı Snell yasasına göre şu formülle hesaplanır: n 1 s i n ( i ) = n 2 s i n ( r ) {\displaystyle n_{1}sin(i)=n_{2}sin(r)} Kırılmaya uğrayan ışığın da bir ortamdan diğerine geçişte girdiği ortama has hızla hareket eder. Evrensel sabit olarak bilinen ışık hızı, aslında ışığın boşluktaki hızıdır. Diğer ortamlardan geçerken ışığın hızı azalır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kırılma (fizik)

Kırılma (fizik)

Optik
Işığın doğası
Işık
Işık hızı
Huygens-Fresnel ilkesi
Fermat ilkesi
Optik aygıtlar
Ayna
Mercek
Prizma
Büyüteç
Kamera
Mikroskop
Teleskop
Lazer
Göz
Olaylar
Yansıma
Tam yansıma
Kırılma
Saçılma
Girişim
Kırınım
Polarizasyon
Sabun köpüğünde kırılma
Hava ortamından su ortamına geçen ışığın kırılması. Hava az kırıcı ortam, su ise çok kırıcı ortam olduğu için ışık normal çizgisine yaklaşacak şekilde kırılıyor.

Kırılma, fizikte sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ışığın ortamların kırıcılık indislerine nispetle yön değiştirmesine verilen addır. Mesela hava ortamında yol alan ışık ışınları su ortamına geçerken normalle belli bir açı yapacak şekilde yön değiştirir, yani kırılır.

Kırılma kurallarına göre çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçen ışık, yüzey normalinden uzaklaşacak şekilde kırılır. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışığın kırılması normal çizgisine yaklaşacak şekilde olur. Işığın bir ortamdan diğerine geçerken kaç derecede kırılacağı Snell yasasına göre şu formülle hesaplanır:

Kırılmaya uğrayan ışığın da bir ortamdan diğerine geçişte girdiği ortama has hızla hareket eder. Evrensel sabit olarak bilinen ışık hızı, aslında ışığın boşluktaki hızıdır. Diğer ortamlardan geçerken ışığın hızı azalır.This article uses material from the Wikipedia article "Kırılma (fizik)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted