powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Piyes (6519 views - Entertainment)

Piyes, temsil ya da oyun; okunmaktan ziyade genellikle sahnelenmek üzere yazılmış, karakterler arasındaki diyaloglardan ve tasvirlerden oluşan tiyatro eseri. Bu eserin sahnelenmiş hâline de aynı adlar verilir. Bernard Shaw gibi bazı drama yazarları eserlerini yazarken, okunması veya sahnelenmesi arasında pek fazla tercih yapmamışlardır; yani okuyucunun da izleyici kadar zevk alabileceği eserler yazmaya gayret etmişlerdir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Piyes

Piyes

Piyes

Piyes,[1] temsil[2] ya da oyun; okunmaktan ziyade genellikle sahnelenmek üzere yazılmış, karakterler arasındaki diyaloglardan ve tasvirlerden oluşan tiyatro eseri. Bu eserin sahnelenmiş hâline de aynı adlar verilir. Bernard Shaw gibi bazı drama yazarları eserlerini yazarken, okunması veya sahnelenmesi arasında pek fazla tercih yapmamışlardır; yani okuyucunun da izleyici kadar zevk alabileceği eserler yazmaya gayret etmişlerdir.

Etimoloji

Piyes kelimesi Türkçeye, Fransızcada "zihin ürünü" anlamına gelen ve daha çok tiyatro, opera gibi sahne sanatları için kullanılan pièce sözcüğünden geçmiştir.[1] Aslen avam Latincesindeki "pettia" (parça) sözcüğünden gelen piece sözcüğü İngilizcede ise daha çok müzik eserleri için kullanılır.[3] Sözcük "şarkı" anlamındaki "parça" şeklinde Türkçeye de yerleşmiştir.[4]

Temsil sözcüğü ise Arapça kökenlidir[2] ve emsal (benzer) kökünden gelir.

Kaynakça

  1. ^ a b "piyes." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 15 Mart 2012
  2. ^ a b "temsil." Tiyatro Terimleri Sözlüğü. 1996. Türk Dil Kurumu. Erişim: 15 Mart 2012
  3. ^ "piece." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  4. ^ "parça." Dil Derneği. Erişim: 6 Ocak 2014.


This article uses material from the Wikipedia article "Piyes", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment