powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Röntgen (birim) (17172 views - Physics)

Röntgen (birim), adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'den almıştır. Röntgenin sembolü R dir. İlk olarak 1 gram havada oluşturduğu 87 erg'lik iyonlaşmaya bedel x ışını veya gama ışını 1 R olarak tanımlandı. Günümüzde röntgen SI ölçü sistemine göre yeniden tanımlanmıştır. Buna göre 1 kg havada 2.58x10−4 coulomb'luk elektrik yükü oluşturabilecek miktardaki x ışını veya gama ışını miktarına 1 R (1 röntgen) denmektedir. Bu tanım aslında önceki tanımından farklı değildir. İlk zamanlarda radyasyona maruz kalındığında röntgen (R) terimi kullanılırdı. Bu aslında o zaman için çok yanlış bir yaklaşım değildi. Çünkü o zamanlar radyasyon ile ilgili ilk çalışmalar genel olarak sadece x ışınları üzerineydi ve ölçüm aletleri sadece havada oluşan iyonlaşmayı ölçebilecek nitelikteydi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Röntgen (birim)

Röntgen (birim)

Röntgen (birim), adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'den almıştır. Röntgenin sembolü R dir.

İlk olarak 1 gram havada oluşturduğu 87 erg'lik iyonlaşmaya bedel x ışını veya gama ışını 1 R olarak tanımlandı. Günümüzde röntgen SI ölçü sistemine göre yeniden tanımlanmıştır. Buna göre 1 kg havada 2.58x10−4 coulomb'luk elektrik yükü oluşturabilecek miktardaki x ışını veya gama ışını miktarına 1 R (1 röntgen) denmektedir. Bu tanım aslında önceki tanımından farklı değildir.

İlk zamanlarda radyasyona maruz kalındığında röntgen (R) terimi kullanılırdı. Bu aslında o zaman için çok yanlış bir yaklaşım değildi. Çünkü o zamanlar radyasyon ile ilgili ilk çalışmalar genel olarak sadece x ışınları üzerineydi ve ölçüm aletleri sadece havada oluşan iyonlaşmayı ölçebilecek nitelikteydi.This article uses material from the Wikipedia article "Röntgen (birim)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Physics

Physics, science