powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Flora (botanik) (7404 views - Nature & Plants)

Flora ya da bitey bir ülke, bir bölge veya belirli bir yöredeki bitki,mantar ve bakteri türlerinin tümüne verilen ad. Sözcük Latince’den alınmıştır; Flora, Roma mitolojisinde bitkiler ve ilkbaharın tanrıçasına verilen isimdir. İlgili bir terim olarak Fauna da hayvan topluluklarını tanımlar. (Türkiye'nin flora bölgeleri için bkz. Türkiye biteyi)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Flora (botanik)

Flora (botanik)

Flora ya da bitey bir ülke, bir bölge veya belirli bir yöredeki bitki,mantar ve bakteri türlerinin tümüne verilen ad.

Sözcük Latince’den alınmıştır; Flora, Roma mitolojisinde bitkiler ve ilkbaharın tanrıçasına verilen isimdir. İlgili bir terim olarak Fauna da hayvan topluluklarını tanımlar. (Türkiye'nin flora bölgeleri için bkz. Türkiye biteyi)This article uses material from the Wikipedia article "Flora (botanik)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant