powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kan nakli (10869 views - Medical & Health)

Kan bağışı, 18-65 yaş arasında ve vücut ağırlığı 50 kg’ın üzerinde olan sağlıklı kişiler kan verebilir. Erkekler en sık 3 ayda bir olmak üzere yılda en çok 4 kez; kadınlar ise en sık 4 ayda bir olmak üzere yılda en çok 3 defa kan verebilirler. İnsan vücudunda yaklaşık 5000-6000 ml kan vardır ve kan bağışında bulunan kişiden bir defada 450 mL kan alınır. Eksilen hacim, insan vücudunda saatler içinde tamamlanabilmektedir. Kan bağışı uygun kişilerden uygun koşullarda yapıldığında sağlık açısından herhangi bir risk taşımaz. Kan bağışı yapabilmek için kişinin yaşı, kilosu, sağlık durumu, hemoglobin düzeyi başta olmak üzere pek çok kriter mevcuttur. Bağışçılar, bu kriterlere göre kan merkezi hekimi tarafından değerlendirilirler. Kan koldaki bir damara yerleştirilen plastik bir tüp aracılığıyla alınır. Bağış olarak alınan her kan HIV, HCV, HBV ve sifiliz açısından test edilir. Ayrıca kan grubu açısından da kontrol edilir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kan nakli

Kan nakli

Kan bağışı, 18-65 yaş arasında ve vücut ağırlığı 50 kg’ın üzerinde olan sağlıklı kişiler kan verebilir. Erkekler en sık 3 ayda bir olmak üzere yılda en çok 4 kez; kadınlar ise en sık 4 ayda bir olmak üzere yılda en çok 3 defa kan verebilirler. İnsan vücudunda yaklaşık 5000-6000 ml kan vardır ve kan bağışında bulunan kişiden bir defada 450 mL kan alınır. Eksilen hacim, insan vücudunda saatler içinde tamamlanabilmektedir. Kan bağışı uygun kişilerden uygun koşullarda yapıldığında sağlık açısından herhangi bir risk taşımaz.

Kan bağışı yapabilmek için kişinin yaşı, kilosu, sağlık durumu, hemoglobin düzeyi başta olmak üzere pek çok kriter mevcuttur. Bağışçılar, bu kriterlere göre kan merkezi hekimi tarafından değerlendirilirler. Kan koldaki bir damara yerleştirilen plastik bir tüp aracılığıyla alınır.

Bağış olarak alınan her kan HIV, HCV, HBV ve sifiliz açısından test edilir. Ayrıca kan grubu açısından da kontrol edilir.

KaynakçaThis article uses material from the Wikipedia article "Kan nakli", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical